SMOC.AI in the press

Check out recent interviews, articles and videos featuring our team and accomplishments.
Mask Group
Målet er at alle typer selskaper skal belønne deres målgruppers oppmerksomhet.

På ett år har Kristoffer og gjengen økt omsetningen med det femdobbelte

Rectangle 2142

Yesboss inngår et forpliktende samarbeid med SMOC.AI

Rectangle 2143

Har funnet et marked preget av liten konkurranse og skyhøye marginer

Rectangle 2143 (1)

Vi bør bli flinkere til å forklare kode til hverandre

Sign up to our newsletter